Δημοτικό Συμβούλιο

Δεν αλλάζει τίποτα σχετικά με την Δημοπρασία των beach bar Αμμόλοφων (video)

Ο αρχηγός της  Ενωτικής δημοτικής Παράταξης Θεόδωρος Μπόνος αφού αναφέρθηκε στα συμβάντα κατά την διάρκεια της διαδικασίας δημοπράτησης των αναψυκτηρίων των Αμμόλοφων κατέληξε στο ότι η όλη διαδικασία ήταν μη Νόμιμη (μάλιστα επικαλέστηκε και άποψη δικό του νομικού συμβούλου) και έθεσε θέμα διενέργειας μιας ολικής επαναληπτικής δημοπρασίας. Ο Δήμαρχος όταν πήρε τον λόγο παρότι που είπε ότι κάτι τέτοιο στη πραγματικότητα δεν προβλέπετε από πουθενά και μια τέτοια ενέργεια ενέχει  μεγάλα ρίσκα τα και οποία ανέφερε,  τόνισε ότι σε μια τέτοια περίπτωση (απόφαση του Δ.Σ για επαναδημοπράτηση) η απόφαση θα πρέπει να είναι ΟΜΟΦΩΝΗ και αποκάλυψε στο σώμα ότι όταν ήθελε να προλάβει τέτοιου είδους θλιβερά  γεγονότα που είχαν συμβεί […]


1,994 προβολές
X
+