Το Γυμνάσιο Νέας Περάμου Καβάλας, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Μαθητών και Προσωπικού του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο: «Συμπερίληψη & διαφορετικότητα πάνε μαζί!», συμμετείχε με τρεις ομάδες κινητικότητας σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
Η πρώτη ομάδα αποτελούμενη από τις εκπαιδευτικούς Οικονόμου Αλεξάνδρα (ΠΕ06 & ΠΕ02) και Σκαρλατίδου Μελπομένη (ΠΕ02) παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο: «Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence», που πραγματοποιήθηκε στην πόλη La Laguna της Τενερίφης από 27 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2023. Το σεμινάριο παρείχε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν περαιτέρω με διαφορετικές στρατηγικές, εργαλεία και ιδέες για την προώθηση της αποδοχής του διαφορετικού καθώς και να συνδιαλλαγούν και να αλληλοεπιδράσουν συνεργατικά με συναδέλφους από τη Σουηδία, την Κροατία και τη Λιθουανία.

Η δεύτερη ομάδα αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς Αλησιάνη Απόστολο (ΠΕ02), Δημαρίδη Γιάννη (ΠΕ08 & ΠΕ70) και Πακαταρίδη Χρήστο (ΠΕ11) παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο: «Arts for the Inclusion of Migrants, Refugees, and Disadvantaged Populations», στη Φλωρεντία της Ιταλίας από 27 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2023. Οι συμμετέχοντες και συνάδελφοι από τη Γερμανία, την Εσθονία, την Πολωνία, την Κροατία και τη Ρουμανία πειραματίστηκαν με στρατηγικές για την ένταξη ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, μέσω της γλώσσας που δεν χρειάζεται μεταφράσεις, δηλαδή της τέχνης.

Η τρίτη ομάδα αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς Θεοδωρίδη Δημήτριο (ΠΕ04.01 & ΠΕ84) Διευθυντή του σχολείου, Καλογερέα Διαμάντω (ΠΕ02) και Χρηστίδη Χρήστο (ΠΕ04.01 & ΠΕ84) παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο: «Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs)», που πραγματοποιήθηκε στην Νίκαια της Γαλλίας από 2 έως 8 Απριλίου 2023. Στο σεμινάριο αυτό έγινε αναγνώριση των τύπων διαφορετικότητας αλλά και σύνταξη παρεμβάσεων για την στήριξη της. Επίσης, παρουσιάστηκαν τεχνικές με χρήση ΤΠΕ για την στήριξη όλων των μαθητών και προωθήθηκε η ενθάρρυνση της συνεργασίας μέσα στην σχολική κοινότητα.

Στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί διάχυση του περιεχομένου των επιμορφώσεων στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς τους σχολείου καθώς στην τοπική κοινότητα. Η συμμετοχή των ομάδων των εκπαιδευτικών χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του ΙΚΥ (αριθμός σύμβασης: 2022-1-EL01-KA122-SCH-000073239).

1
0
X
+
error: Content is protected !!