ΚΑΒΑΛΑ & Α.Μ.Θ.Λειτουργεί ξανά το τρενάκι στο Φαράγγι Αγγίτη.

Μια υπέροχη βόλτα που όλοι πρέπει να κάνουμε, δείτε βραχογραφίες 2.500 ετών στη μαγευτικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή στο Φαράγγι του Αγγίτη, δείτε σπάνια χλωρίδα και πανίδα, αετούς, γεράκια, ερωδιούς και στακτοτσικνιαδες και πολλά άλλα.X
+
error: Content is protected !!