ΕΛΛΑΔΑ – ΚΟΣΜΟΣ21η Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας

Συμπληρώνονται αισίως φέτος πενήντα ένα (51) χρόνια από την 21η Μαρτίου του 1971, ημερομηνία που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας & Τροφίμων (F. A. O.) του ΟΗΕ, ορίστηκε ως η «Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας»,X
+
error: Content is protected !!