ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δ. Τύπου ΣΥΡΙΖΑ για σήραγγα του Συμβόλου όρους

Η σήραγγα του Συμβόλου όρους μετονομάζεται σε «Νικόλαος Μάρτης». Κυβερνητικός βουλευτής μάλιστα της Καβάλας αγωνίζεται να πείσει ότι πρόκειται για κίνηση μεγάλου συμβολισμού, που έρχεται στην πιο κατάλληλη εποχή και αποδεικνύει το κολοσσιαίο ενδιαφέρον του για την περιοχή μας και τις μεγάλες νίκες που καθημερινά πετυχαίνει. Σχεδόν έχουμε πειστεί ότι η κίνηση αυτή θα αναγνωριστεί σε διεθνή κλίμακα και χιλιάδες τουρίστες, κυρίως από τις γειτονικές χώρες, θα σπεύσουν να επισκεφτούν την Καβάλα για ένα και μόνο λόγο : να περάσουν από την συγκεκριμένη σήραγγα. Ένα πρόβλημα μόνο θα αντιμετωπίσουν οι χιλιάδες αυτοί επισκέπτες : τα σύνορα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι κλειστά, οπότε αναγκαστικά ίσως κατευθυνθούν στην Χαλκιδική. Οι […]

........περισσότερα


Δελτίο τύπου Γιαν. Πασχαλίδη

Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης συναντήθηκε σήμερα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκρέκα. Ο Βουλευτής επισκέφθηκε τον Αναπληρωτή Υπουργό, προκειμένου να τον ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στη Π.Ε. Καβάλας και να συζητήσουν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές της Π.Ε. Καβάλας, οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν. Ο Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Ο κ. Σκρέκας άκουσε με προσοχή τα όσα του εξέθεσα και είμαι βέβαιος πως θα υπάρξουν ενέργειες σύντομα. Η προσπάθειά μου συνεχίζεται…» Με εκτίμηση, Γιάννης Πασχαλίδης Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας


Ανακοίνωση για την πρόσληψη ναυαγοσωστών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Παγγαίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-15), 2. τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/09, 3. τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α’/04-04-2018) περί υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες, 4. την υπ’ αριθ. 91/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ναυαγοσωστών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση […]


X
+