89 προσλήψεις στον Δήμο Παγγαίου.

Εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Παγγαίου για 89  μόνιμες προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
65 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
20 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Παράλληλα ανάμεσα και τα αιτήματα που εγκρίθηκαν για το Νομό Καβάλας είναι και 112 θέσεις του Δήμου Καβάλας ,  13 θέσεις Δήμου Νέστου και 6  Δήμου Θάσου 

Πρόκειται για τις αποφάσεις με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183.

 

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,163 προβολές
X
+