209.800€ για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών στο Ν. Καβάλας

Το ποσό των 20.000.000,00€ θα διατεθεί στις περιφέρειες της χώρας, μέσω του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2016-2017..

Αναλυτικότερα, τα χρήματα που θα λάβει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι:

Π.Ε. Καβάλας: 209.800 ευρώ
Π.Ε. Δράμας: 212.000 ευρώ
Π.Ε. Έβρου: 260.600 ευρώ
Π.Ε. Ξάνθης: 246.200 ευρώ
Π.Ε. Ροδόπης: 209.600 ευρώ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,169 προβολές
X
+