Τους  Δήμους σε όλη τη χώρα επιχορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19.

Σε αυτά τα πλαίσια ο Δήμος Παγγαίου θα χρηματοδοτηθεί με το ποσόν των 7.500€ για ενέργειες όπως:
α) προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα διοικητικά  όρια του Δήμου Παγγαίου,
β) προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στα διοικητικά του όρια και
γ) λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα.

0
0
X
+
error: Content is protected !!