Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνέχεια και της υπ’ αριθμ. 2/72761/08-06-2021 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 8.000.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

Το ποσόν που αναλογεί στον Δήμο Παγγαίου ανέρχεται σε 56.537€.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, προβλέφθηκε παράταση της ημερομηνίας εκκίνησης της χρονικής περιόδου δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών για την 22α Ιουνίου 2021, ενώ συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί είναι νόμιμες και έχουν πλήρη ισχύ.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
2
0
X
+
error: Content is protected !!