323.281,76€ από το ΥΠΕΣ στον Δήμο Παγγαίου.

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.513.508,71 €, το οποίο αποδίδεται ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
Για τον Δήμο Παγγαίου αναλογεί το ποσόν 323.281,76€.

Δείτε τι παίρνει ο κάθε δήμος ΕΔΩ

X
+
error: Content is protected !!