323.281,76€ από το ΥΠΕΣ στον Δήμο Παγγαίου.

Μειωμένα κονδύλια για δήμους, αυξημένα για περιφέρειες

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.513.508,71 €, το οποίο αποδίδεται ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
Για τον Δήμο Παγγαίου αναλογεί το ποσόν 323.281,76€.

Δείτε τι παίρνει ο κάθε δήμος ΕΔΩ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
603 προβολές
X
+