3η Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Δελτίο Τύπου

Ένας στους έξι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας,
πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρία και περίπου
190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή.
Η 3η Δεκέμβρη 2018, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δεν είναι ημέρα γιορτής, αλλά
αγώνα, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι δυσμενείς και
πολλές φορές αντιδημοκρατικές καταστάσεις που βιώνουν τα Άτομα με Αναπηρία
καθημερινά και τα οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Παλεύουμε κι εμείς μαζί με το αναπηρικό κίνημα για την υγεία, την πρόνοια, τα
εισοδήματα, τα επιδόματα, την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις, την
αποϊδρυματοποίηση, την διαβίωση στην κοινότητα, την προσβασιμότητα σε όλους τους
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, την δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση.
Σε μια δημοκρατική κοινωνία το κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει ισότιμα, να
εκπαιδεύεται, να εργάζεται και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς.
Τα Άτομα με Αναπηρία δικαιούνται και απαιτούν να ζουν με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ την κάθε τους
στιγμή και όλη η κοινωνία οφείλει τους αφουγκραστεί, να σταθεί στο πλευρό τους και να
ενισχύσει τον αγώνα τους μέχρι την τελική νίκη, όπου όλα αυτά τα αιτήματα θα γίνουν
επιτέλους πραγματικότητα.

Για την Συμπαράταξη Πολιτών,
ο επικεφαλής της και υπ. δήμαρχος Καβάλας,

Άρης Βέρρος

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
726 προβολές
X
+