Μήνας: Μάιος 2022

ΙΝΕ – ΓΣΕΕ: Δραματική συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου της πλειονότητας των Ελλήνων.

η Ελλάδα είχε το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ. Επιπλέον, ήταν το μόνο κράτος-μέλος στο οποίο το συγκεκριμένο μέγεθος βρισκόταν χαμηλότερα του αντίστοιχου επιπέδου του 2007.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης, Αντιπρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ιταλίας της Βουλής των Ελλήνων

ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης, ως Αντιπρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ιταλίας της Βουλής των Ελλήνων

X
+
error: Content is protected !!