Μέγεθος   Banner                               Μήνα    6μηνο     12μηνο

Header banners 728 Χ 90 pixel                                                              

Εμφανίζεται στην επικεφαλίδα της ιστοσελίδας.   

HΟΜΕ σελίδα                                                    SPONCOR       100       500           900                             

ΟΛΕΣ οι σελίδες                                                   ROTATE         60       300           540                                                

 

Banners 728 Χ 90 pixel

 

ΗΟΜΕ σελίδα

     και σε όλα τα άρθρα και όλες τις σελίδες.

 

Πριν το άρθρο                                                      ROTATE         60       300          540

Μέσα στο άρθρο                                                   ROTATE         50       250          450           

Μετά το άρθρο                                                     ROTATE         40       200          360

 

Banners 300 X 150 pixel 

 

     Sidebar                                                                                    30        150          270                                                                

     Ενδιάμεσα στα κυρίως θέματα.

 

Banners 300 X 300 pixel    

                                                       

 Sidebar                                                                                    50         250        450                                                                              

     Ενδιάμεσα στα κυρίως θέματα.

 

     Banners 300 X 600 pixel

 

     Sidebar                                                                                    80          400        720

     Ενδιάμεσα στα κυρίως θέματα.

 

 

 

 

POP UP                                        

                                                   ½ screen κάθετο ή οριζόντιο

 

          10€ η ημέρα    50€ η εβδομάδα    150€ ο μήνας   750€ 6μηνο  1350€ χρόνος

 

           

 

 

 

Όλα τα banner είναι στατικό ή animated.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+