17 προσλήψεις στην καθαριότητα του Δήμου Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παγγαίου.
Συγκεκριμένα αφορά 4 οδηγούς και 13 εργάτες στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11/09/2017 ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες , Αιτήσεις ΕΔΩ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,587 προβολές
X
+