17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στη Νέα Πέραμο η Συνάντηση Συντονισμού  της Μεσογείου και Εύξεινου Πόντου

Η Περιφερειακή Συνάντηση Συντονισμού  της Μεσογείου και Εύξεινου Πόντου (Regional Co-ordination Group of the Mediterranean & the Black Sea–RCG 2018) διοργανώνεται φέτος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ-ΕΛΓΟ), από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΙΝΑΛΕ, στη Νέα Πέραμο Καβαλάς. Η Ελλάδα έχει αναλάβει την Προεδρεία της Περιφερειακής Συνάντησης των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών για την επόμενη διετία, με Εθνικό  Εκπρόσωπο τον αντιπρόσωπο κ. Απόστολο Καραγιαννάκο από το ΥΠΑΑΤ.

Στην Περιφερειακή Συνάντηση Συντονισμού θα συμμετέχουν μόνο επίσημες αντιπροσωπείες από τα εννέα Μεσογειακά Κράτη-Μέλη της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας, Κροατίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας και Ελλάδας.  Συνολικά, το ΙΝΑΛΕ θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του περίπου εξήντα εκπροσώπους των παραπάνω χωρών που θα περιλαμβάνουν και απεσταλμένους από τις οργανώσεις FAO-GFCM και ICES.  Στα πλαίσια της συνάντησης θα συζητηθούν θέματα προόδου, συντονισμού και μεθοδολογίας των Προγραμμάτων Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) της κάθε χώρας. Στόχος των ετήσιων Περιφερειακών Συναντήσεων Συντονισμού είναι η διαβαθμονόμηση και η πρόοδος των ΕΠΣΑΔ όλων των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε η συλλογή δεδομένων  να συνεισφέρειστη σωστή αλιευτική διαχείριση των πόρων της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα διεξαχθούν παράλληλα δύο υπο-ομάδες εργασίας. Η πρώτη αφορά τους ειδικούς επιστήμονες της κάθε χώρας που φιλοξενεί πληθυσμούς διάδρομων χελιών (Anguilla anguilla) και την πρόοδο στα θέματα καταγραφής και διαχείρισης των πληθυσμών αυτού του ευάλωτου, εμπορικού είδους. Η δεύτερη υπο-ομάδα αφορά το Πρόγραμμα STREAM “Strengthening Regional cooperation in the area of fisheries biological data collection in the Mediterranean and Black Sea” (MARE/2016/22) στην οποία ειδικοί απεσταλμένοι θα εκπαιδευτούν πάνω στη χρήση ειδικού λογισμικού που θα βελτιώσει τις μεθόδους συλλογής βιολογικών δεδομένων των  χωρών της Μεσογειακής Ευρώπης.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
822 προβολές
X
+