15 συμβάσεις οκτώ (8) μηνών στον Δήμο Παγγαίου

Στην έγκριση 1.465 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δήμων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, προχώρησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας.

Για την περιοχή μας οι συμβάσεις είναι:

15 Θέσεις Δ. Παγγαίου

118 Δήμος Καβάλα

30 Δ. Θάσου

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ποσού 13.738.770€ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ εδώ

 

 

Facebook Comments
1,762 προβολές
X
+