10 ερωτήσεις για την πανδημία στην Ελλάδα.

Δεδομένης πλέον της πολύ κακής εξέλιξης της πανδημίας  η ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΠΕ)  θέτει στο το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης 10 ερωτήσεις για το τι πήγε στραβά και τι πρέπει να διορθωθεί άμεσα.


ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+