Συγκλήθηκε και συνεδρίασε σήμερα 08-04-2022 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καβάλας με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών».
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας, κ. Αλέξιος Πολίτης, παραβρέθηκαν, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αρχέλαος Γρανάς, ο Δήμαρχος Θάσου κ. Λευτέρης Κυριακίδης, ο Δήμαρχος Νέστου κ. Σάββας Μιχαηλίδης, ο Δήμαρχος Παγγαίου κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Δ/ντης της Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κ. Στυλιανός Ταμβακίδης, ο Προϊστάμενος του τμ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Καβάλας κ. Σταύρος Κιβράκης, καθώς επίσης εκπρόσωποι Υπηρεσιών που αποτελούν τακτικά μέλη του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας και φορείς της ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Θάσου που προσκλήθηκαν.
Εξετάστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Φορέων και τα οποία αφορούν την προετοιμασία ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου 2022. Μεταξύ των προβλημάτων που τέθηκαν ήταν και η έλλειψη προσωπικού, χρημάτων και μέσων των Φορέων, στοιχεία που όπως τονίστηκε δυσκολεύουν το έργο τους.
Θα ακολουθήσουν άλλες δύο συνεδριάσεις μέχρι τα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με την οδηγία της ΓΓΠΠ, καθώς επίσης και τα ανάλογα ΣΤΟ των Δήμων, προκειμένου η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, στη συνέχεια, να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης θα δημοσιοποιηθούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ Καβάλας

Αλέξιος Πολίτης

0
0
X
+
error: Content is protected !!