Όχι του Δήμου Παγγαίου στην κυβέρνηση.

Με ομόφωνη απόφαση του, το Δημοτικό συμβούλιο τάχτηκε κατά της μεταφοράς του αποθεματικού των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Δημάρχου Παγγαίου Φιλ. Αναστασιάδη και μετά την ανάπτυξη του θέματος από τον αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Χρ. Μποσμπότη κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του αποφάσισε ομόφωνα: Να μην εφαρμόσει όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα την μεταφορά των διαθεσίμων και να μην μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και να ταχθεί στο πλευρό της ΚΕΔΕ η οποία εισηγήθηκε σε όλους τους Δήμους όπως μην μεταφέρουν τα ταμειακά τους αποθέματα όπως ζητά η κυβέρνηση και Θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση κατάργηση της απαράδεκτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-04-2015 που επανέφερε και πάλι η Κυβέρνηση.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
3,019 προβολές
X
+