Όλα είναι έτοιμα στην Καβάλα για την εκλογική διαδικασία.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από τις υπηρεσίες του δήμου Καβάλας για την προετοιμασία των εκλογικών τμημάτων και όλα είναι έτοιμα για την εκλογική διαδικασία.
Οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ θα γίνουν στις 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει τη 19η ώρα της ίδιας ημέρας.
Οι εκλογείς υποχρεώνονται να προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα που ορίσθηκαν με τις 03/3451/4-9-2015 και 03/3553/4-9-2015 αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Πρόγραμμα ψηφοφορίας έχει αναρτηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης και στα εκλογικά τμήματα για να ενημερωθούν έγκαιρα οι δημότες εκλογείς σε ποιο τμήμα θα ψηφίσουν.
Οι ψηφοφόροι οφείλουν κατά την ημέρα των εκλογών να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο, ή άδεια οδήγησης, ή βιβλιάριο υγείας όλων των ταμείων, ή και τυχόν κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, για τη σχετική αναγνώρισή τους από τις οικείες εφορευτικές επιτροπές.
Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.
Ειδικό συνεργείο από υπαλλήλους του Δήμου θα εργάζεται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Κασσάνδρου 6, ισόγειο Δημοτικής Βιβλιοθήκης) για να εξυπηρετεί τους δημότες εκλογείς και τους δικαστικούς αντιπροσώπους σύμφωνα με το παρακάτω ωράριο:
1) Το Σάββατο 19/9/2015 από τις 08.00 μέχρι 22.00
2) Την Κυριακή 20/9/2015 από τις 6.30 μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας.
Υπηρεσιακά τηλέφωνα για πληροφορίες και επικοινωνία: 2513 500119, 2513 500120, 2513 50021 και 2513 500122.
Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,306 προβολές
X
+