Ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός 2019 του Δήμου Παγγαίου.

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Παγγαίου σήμερα στις 6 το απόγευμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί
ο προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση αναφέρει

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/08.06.2006)καλείστε να προσέλθετε στις 13-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Παγγαίου.

Πρόσκληση Β

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 13-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή χρηματοδότησης-45η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο
46η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο
47η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα από 19/11/2018 έως 20/11/2018
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση της αριθ. 87/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΘΕΜΑ 6ο
Περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Παρεμβάσεις σε οδούς και πλατείες στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης” (Αρ. μελέτης 1048/2018, Προϋπολογισμός 600.000,00€)
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρ. 1611α κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 1224.85τ.μ., που βρίσκεται στο Αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Σπινθηρόπουλο Παναγιώτη
ΘΕΜΑ 8ο
Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρ. 3255 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, εμβαδού 804.78τ.μ., που βρίσκεται στην εταιρεία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Καβάλας με σκοπό την δημιουργία χώρου τουρισμού-αναψυχής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
868 προβολές
X
+