Χρηματοδότηση Δ. Παγγαίου για τα αδέσποτα

Ο Δήμος Παγγαίου υπέβαλε για πρώτη φορά πρόταση χρηματοδότησης στο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 7.590,55 για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων που διαβιούν εντός των ορίων του Δήμου (ΦΕΚ 3986 τεύχος δεύτερο).

Η ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ήταν στόχος της Δημοτικής Αρχής από το ξεκίνημά της και επιτεύχθηκε χάρη και στις συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του. Ο Δήμος Παγγαίου βρίσκεται στην 23 η θέση, από το σύνολο των 88 Δήμων της Επικράτειας που υπέβαλαν πρόταση χρηματοδότησης.

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται για όλους τους χρηματοδοτούμενους δήμους σε ποσοστό 34% επί των εξόδων για τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων και σε ποσοστό 24% επί των εξόδων για την σίτιση αδέσποτων ζώων.

Ο Δήμος Παγγαίου συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία δύο χρόνια. Με το πρόγραμμα στειρώσεων του Δήμου ( 2015-2016) και τη δράση με την ΕΔΚΕ περισσότερα από 250 αδέσποτα ζώα εμβολιάστηκαν και στειρώθηκαν. Οι
στόχοι που έθεσε ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης και η Δημοτική Αρχή γίνονται πράξη και στον τομέα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Το πρόβλημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων είναι πολύ σοβαρό και είναι πολύ
σημαντική η συμμόρφωση των πολιτών στις κείμενες διατάξεις καθώς αυτό θα οδηγήσει στην ευκολότερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση του.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,050 προβολές
X
+