Την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού του τομέα Υγείας που βρίσκονταν σε αναστολή, ζητούν με ερώτησή τους 43 βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., έπειτα από πρωτοβουλία της βουλεύτριας Καβάλας Τάνια Ελευθεριάδου. Όπως σημειώνουν, μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη με την αρχή της αναλογικότητας την παράταση αναστολής εργασίας, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ (μόνιμοι ή εκείνοι που ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους- καθώς προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων, π.χ. ΕΣΠΑ) επέστρεψαν στην εργασία τους, τηρώντας αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. 

Όμως, περίπου 600 μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ (κυρίως προσωπικό σίτισης και καθαριότητας) είδαν τη μη ανανέωση των συμβάσεων τους, αρκετές από τις οποίες έληξαν στο τέλος του 2021, οδηγούμενοι σε καθεστώς εξαθλίωσης και ανεργίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και λόγω της εφαρμογής της τιμωρητικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας (ν.4820/2021), ανανεώθηκαν μόνο οι συμβάσεις των εμβολιασμένων υγειονομικών. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας επεφύλαξε δυσμενή μεταχείριση στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, καθώς οι συμβάσεις τους δεν ανανεώθηκαν (εν αντιθέσει με τις συμβάσεις των εμβολιασμένων συναδέλφων τους) λόγω ακριβώς της επιλογής μη εμβολιασμού. Όμως, σήμερα, που νομικά και υγειονομικά δεν ευσταθεί οποιασδήποτε (άδικη, εκ των προτέρων) διάκριση λόγω εμβολιασμού, το Υπουργείο Υγείας αρνείται να εξετάσει τη σύναψη/ανανέωση συμβάσεων με τους εργαζόμενους που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα νοσοκομεία της χώρας.

Παράλληλα, διοικήσεις νοσοκομείων έχουν προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με εργολάβους, χωρίς πρόβλεψη για τις περιπτώσεις των εργαζόμενων που βρίσκονταν σε αναστολή ή έληξαν οι συμβάσεις τους, λόγω μη εμβολιασμού.

Οι βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ρωτούν το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας αν προτίθεται να τηρήσει, επί της ουσίας, την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης και να εξετάσει την επαναπρόσληψη των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν λόγω του μη εμβολιασμού τους (και οι οποίοι προσλήφθηκαν με βάση αντικειμενικά κριτήρια), ειδικά σήμερα που μη εμβολιασμένοι υγειονομικοί και λοιπό προσωπικό επέστρεψαν στα καθήκοντά τους, ακολουθώντας ένα ισχυρό πρωτόκολλο προστασίας;

Η βουλεύτρια Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Τάνια Ελευθεριάδου

0
0
X
+
error: Content is protected !!