Τοπικά Συμβούλια Ο ΝΟΜΟΣ ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ,ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ;

*ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΡΟΜΑΡΚΟΥ

Οι αλλαγές ως προς την εκλογή των προέδρων Κοινοτήτων αλλά και τον τρόπο διοίκησης, είναι συνεχείς και ανατρεπτικές τα τελευταία χρόνια. Το παλιό σκηνικό των προέδρων των κοινοτήτων και των κοινοτικών συμβουλίων που διαχειρίζονταν μόνοι τους τις χρηματοδοτήσεις, άλλαξε άρδην με τον «Καποδίστρια» που ουσιαστικά τους ενέταξε στους δήμους.
Στην συνέχεια ήρθε ο «Καλλικράτης» να ενισχύσει την ένταξή τους στην διευρυμένη μορφή αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας, μαζί με πολλούς δυστυχώς Δημάρχους, αισθητά τις δυνατότητες των Κοινοτήτων, ενώ ως προς την εκλογή, εντάχθηκαν στα  κεντρικά ψηφοδέλτια των υποψηφίων για τον δήμο.
Η σημερινή μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη» δίνει την δυνατότητα δημιουργίας και καθόδου στις εκλογές, ανεξάρτητων συνδυασμών στις κοινότητες.
Με βάση τον «Κλεισθένη», η κατάρτιση των δημοτικών συνδυασμών καθώς και η εκλογή των οργάνων της δημοτικής αποκέντρωσης, διαχωρίζονται πλήρως. Δηλαδή, ενώ με τον «Καλλικράτη» κάθε συνδυασμός έπρεπε να περιλαμβάνει στην δήλωση κατάρτισης του, τον υποψήφιο δήμαρχο καθώς και τους υποψήφιους για το Δ.Σ. και τα όργανα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, με τον Κλεισθένη», η δήλωση κατάρτισης του δημοτικού συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τους υποψήφιους πρόεδρους και συμβούλους των Κοινοτήτων.
Έτσι, η εκλογή στις Κοινότητες γίνεται πλέον με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από αυτό του δημάρχου και σε χωριστή κάλπη.
Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίζεις Δήμαρχο και τοπικό σύμβουλο από την ίδια Παράταξη.
Μπορείς να κάνεις τις δικές σου επιλογές.
 Ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός λέει με νόημα … «Είναι καλύτερο ο πρόεδρος να εκλέγεται από ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο διότι μετά δεν θα θεωρείται «αντίπαλος» με τον δήμαρχο που δεν υποστήριξε. Οι Κοινότητες πρέπει να έχουν ανεξάρτητο χαρακτήρα.» 
Ο «Κλεισθένης» πάντως, φέρνει θεσμικές μεταβολές και ως προς τις αρμοδιότητες των κοινοτικών συμβουλίων, οι οποίες μέχρι τώρα είναι ουσιαστικά «καπελωμένες» από τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και φυσικά ελάχιστα λειτουργούν έστω και υποτυπωδώς.
Δυστυχώς ανάλογα με την …Παραταξιακή ταυτότητα του κάθε Προέδρου, υπάρχει και η ανάλογη μεταχείριση από την Δημοτική αρχή, με αποτέλεσμα τα χωριά και οι μικρές τοπικές κοινωνίες, να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, Μέσα στις αρμοδιότητες των κοινοτικών συμβουλίων, είναι ότι μεριμνούν για την καλή κατάσταση των παιδικών χαρών, των πάρκων, των αγροτικών δρόμων, των κοιμητηρίων, την αποκατάσταση ζημιών και πολλά άλλα.
Επίσης ενεργούν πληρωμές από την παγία προκαταβολή, για να καλυφθούν οι ανάγκες Το ζητούμενο είναι να μην είναι εξαρτώμενοι οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια από τον δήμαρχο.
Διότι μέχρι τώρα, με τον τελευταίο νόμο, αλλά και λόγω των επιλογών των τελευταίων Δημοτικών διοικήσεων,  είναι με τα χέρια δεμένα και δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτά που θέλουν για τα χωριά τους.
Οι χρηματοδοτήσεις είναι πενιχρές και έχουν μείνει πίσω υποδομές και έργα καθημερινότητας για τους κατοίκους.
Αυτό δυστυχώς είναι το συμπέρασμα και μάλιστα με αποδείξεις.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ μας θέση είναι: να διατηρηθεί το προβλεπόμενο του «Κλεισθένη» που έχει να κάνει με τον ανεξάρτητο προϋπολογισμό στις κοινότητες παίρνοντας ως παράδειγμα ότι παλιότερα όταν τα κοινοτικά συμβούλια διαχειρίζονταν τα χρήματα, είχαν εκτελεστεί σημαντικά έργα στα χωριά.

Είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι το κοινοτικό συμβούλιο θα αποφασίζει ποια έργα θα εκτελεστούν στην κοινότητά του με τα χρήματα που αντιστοιχούν από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που αναλογεί για την κοινότητα, διότι με τα σημερινά δεδομένα της παγίας προκαταβολής, οι δυνατότητές τους είναι πάρα πολύ περιορισμένες.
Πάγιες προκαταβολές που οι δυο τελευταίες διοικήσεις ουδέποτε έδωσαν, ως όφειλαν βάσει νόμου, στους Προέδρους και στα Τοπικά Συμβούλια.
Εμείς από την πρώτη στιγμή ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ότι όλα τα καινούρια κοινοτικά συμβούλια, ανεξάρτητα, με ποια …σημαία εξελέγησαν θα έχουν τις αρμοδιότητες που τους ανήκουν και εγώ ως Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μεταβιβάσουμε με αποφάσεις μας επιπλέον αρμοδιότητές μας, στους προέδρους ή στα συμβούλια των Κοινοτήτων, τα οποία, εκτός από τις αλλαγές στην οικονομική διαχείριση και στις αρμοδιότητες, θα μπορούν να πραγματοποιούν συνελεύσεις κατοίκων και γενικότερα να λειτουργήσουν σαν ένας λαϊκός συμμετοχικός θεσμός, αποτελώντας μια δημοκρατική τομή στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Και λίγες πληροφορίες για τον τρόπο εκλογής των Προέδρων.. 
Σε κοινότητες με πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους , θα εκλέγονται πέντε μέλη και από 2.001 έως 10.000 κατοίκους , εκλέγονται επτά μέλη.
Για κάθε κοινότητα πάνω από 300 κατοίκους θα εκλέγονται τοπικά συμβούλια και στις κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων θα εκλέγεται μόνον πρόεδρος.
Και στις δύο περιπτώσεις, και τα τοπικά συμβούλια και οι πρόεδροι θα εκλέγονται σε ξεχωριστή κάλπη από το δημοτικό συμβούλιο.
Δεν επιτρέπονται μεμονωμένοι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι.
Μπορεί να ψηφισθεί δήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο από μία παράταξη, αλλά τοπικό συμβούλιο από άλλη παράταξη.
Εφόσον ένα ψηφοδέλτιο λάβει 50%+1 ο πρόεδρος της Κοινότητας θα εκλέγεται από τον πρώτο γύρο και θα είναι ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στο πλειοψηφούν ψηφοδέλτιο.
Εάν όχι, ο πρόεδρος θα εκλέγεται από τα μέλη του τοπικού συμβουλίου και υποψήφιοι πρόεδροι θα μπορεί να είναι οι δύο πρώτοι των δύο πλειοψηφούντων συνδυασμών και θα εκλέγονται με ψηφοφορία από όλα τα εκλεγμένα μέλη του τοπικού συμβουλίου.
*Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Παγγαίου, Γιώργος Γερομάρκος είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και έχει διατελέσει, Νομαρχιακός Σύμβουλος Καβάλας, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας- Καβάλας-Ξάνθης, Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας, Πρόεδρος της ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Τουρισμού-Πολιτισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

X
+
error: Content is protected !!
No Notify!