Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν όσα κόμματα καταθέσουν το συνδυασμό τους στον Άρειο Πάγο και πάρουν την Έγκριση.
Οι εκλογές αυτές είναι με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης.
Συνήθως τα κόμματα αφήνουν την σειρά κατάταξης των βουλευτών από τις εκλογές με σταυρό προτίμησης. Ωστόσο ο Πρόεδρος του κόμματος μπορεί να αλλάξει την σειρά να βγάλει κάποιους ,να προσθέσει κάποιους άλλους . Μπορούν εύκολα να αλλάξουν κάποια πράγματα, ένα παράδειγμα:  Η κυρια Κωνσταντοπούλου δεν μπήκε στην βουλή θα καταθέσει υποψηφιότητα με όλους τους υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα, αν καταφέρει να μπει , στους Νομούς που θα εκλέγει βουλευτή θα είναι ο πρώτος στην λίστα των υποψηφίων.
Ψηφίζουμε την παράταξη τις προτίμησης μας .
0
0
X
+
error: Content is protected !!