Τηλεμετρία και αυτοματισμός στο δίκτυο ύδρευσης του Δ. Παγγαίου

Για την διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων του Δήμου Παγγαίου  καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων και την ταυτόχρονη μείωση των διαρροών, η ΔΕΥΑΑ Παγγαίου θα εγκαταστήσει Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεμετρίας και αυτοματισμών δικτύων ‘Υδρευσης” Προϋπολογισμού 1.420.000€. 

Η πρόταση της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου εγκρίθηκε και σύντομα θα αρχίσει η υλοποίηση της.
 
Με γνώμονα την δημόσια υγεία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την περιβαλλοντική ισορροπία, προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να ανταποκριθούμε στην συνεχόμενη αύξηση της Τουριστικής Επισκεψιμότητας στην Περιοχή μας!!! Έγραψε ο Δήμαρχος Παγγαίου Φιλ. Αναστασιάδης στην προσωπική του σελίδα μετά την έγκριση της πρότασης. 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,502 προβολές
X
+