Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας ανακοινώνει το πρόγραμμα εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος για όλες τις ειδικότητες μηχανικών που έχουν επιλέξει ως εξεταστικό κέντρο το τμήμα μας:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 15:30

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 18:00

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 15:30 και Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα
έναρξης 15:30

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 16.00

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 16:30

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 16:30

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 17.00

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 17:30

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 15:30

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από απόσταση, με τη χρήση εφαρμογής παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επιλέξουν την ημερομηνία και ώρα εξέτασής τους
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ.

Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συνδέονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα
εξέτασης.

0
0
X
+
error: Content is protected !!