Τα ονόματα των ΝΕΩΝ Αντιδημάρχων Δ. Παγγαίου

Τα ονόματα της Νέας διοίκησης Δήμου Παγγαίου.

Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου 

Κωνσταντίνος Γάκης 

Μποσμπότης Χρήστος :Αντιδήμαρχος Διοικητικών ΥΠ, Οικονομικών, Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού

 

Κωσταντίνος Τσάκαλος: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ελευθερούπολης

Βασίλης Δημητρακούδης: Αντιδήμαρχος Δ.Ε Παγγαίου

Θωμάς Γιώργος: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πιερέων

 

Πάρης Γρηγοριάδης: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ελευθερών

Όλγα Αμπατζιά: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ορφανού.

Αποστολία Δημητρακούδη:  Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου 

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Παγγαίου Χαρίτων Παπαδόπουλος

Γιώργος Καράνταγλης: Εντεταλμένος σύμβουλος τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας

 

Κοσμάς Κορωνιός ως υπεύθυνος Επιμέλειας και Συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εναρξη και λήξη θητείας από 02.03.2018 έως 31.08.2019

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,588 προβολές
X
+