Για 3 μήνες ακόμα κλειστός ο κόμβος Ελευθερούπολης στην Εγνατία Οδό μετά από και την τρίτη νέα παράταση. Η ταλαιπωρία μηνών των κατοίκων του Δήμου Παγγαίου και ειδικότερα της Ελευθερούπολης και των χωριών του πρώην Δήμου Παγγαίου θα συνεχιστεί τουλάχιστον ακόμα για τρεις μήνες χωρίς καμία αιτιολόγηση από την Εγνατία οδό. 

Η Αστυνομική Διεύθυνση της Καβάλας με ανακοίνωση της επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας στον Α/Κ Ελευθερούπολης της Εγνατίας Οδού, λόγω κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων θα συνεχίσουν να ισχύουν έως και το τέλος Μαρτίου (31-3-21), λόγω παράτασης της κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επηρεαστεί η κίνηση των οχημάτων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού, παρά μόνο στις εξόδους – εισόδους του προαναφερόμενου ανισόπεδου κόμβου, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας, προκειμένου διασφαλισθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Μήπως ο Δήμος Παγγαίου και ο Δήμαρχος Αναστασιάδης θα έπρεπε αυτή την φορά να μεριμνήσουν και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει άλλη αναβολή ώστε η ταλαιπωρία αυτή να  σταματήσει. 

 

2
7
X
+
error: Content is protected !!