Τακτικός έλεγχος δικαιώματος επιδότησης, δικαιούχων διατροφικού επιδόματος

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ο έλεγχος του δικαιώματος επιδότησης για τους δικαιούχους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Υπηρεσίας μας για το β’ εξάμηνο του 2017 και θα διαρκέσει από 01/07/2017 έως 31/07/2017.

Η διαδικασία ελέγχου που θα ακολουθηθεί έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών με την παράλληλη διασφάλιση της ορθής καταβολής του διατροφικού επιδόματος είναι η κάτωθι:

Κατά την διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος πρέπει να υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον Νεφροπαθή/Μεταμοσχευμένο η τον υπεύθυνο είσπραξης που έχει ορισθεί στην Υπηρεσία μας, Υπεύθυνη Δήλωση της οποίας τα σχετικά έντυπα θα υπάρχουν διαθέσιμα στα κάτωθι σημεία:

1. Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Καβάλας (Γραφείο 362)

2. Ηλεκτρονική σελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

( www.pekavalas.eu/Υπηρεσίες/Π.Ε.Καβάλας/Δ/νση/Δημ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας/Έντυπα )

3. Σύλλογος Νεφροπαθών Καβάλας

4. Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ.

Να σημειωθεί ότι στην ανωτέρω δήλωση θα πρέπει να δηλώνονται απαραιτήτως τα κάτωθι στοιχεία από τον νεφροπαθή /μεταμοσχευμένο ή τον υπεύθυνο είσπραξης αυτών:

 Ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι λόγοι δικαιώματος επιδότησης.

 Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

 Δεν λαμβάνει το διατροφικό επίδομα από άλλη Περιφερειακή Ενότητα πλην της Π.Ε.Καβάλας.

 Δεν επήλθε ουδεμία αλλαγή από τα αρχικά δηλωθέντα στοιχεία στην Υπηρεσία.

 Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της ανωτέρω Υ.Δ., το διατροφικό θα διακόπτεται προσωρινά και θα επαναχορηγείται αναδρομικά μόνο όταν δηλωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2513503362 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,637 προβολές
X
+