Σύντομα ορατά όλα τα τηλεοπτικά κανάλια στον Δ. Παγγαίου.

Όπως είχαμε γράψει τον Σεπτέμβριο ΕΔΩ το νομοσχέδιο που συζητείτο τότε στην Βουλή και αφορούσε την κάλυψη πολιτών που δεν είχαν πρόσβαση στην βασική υπηρεσία λήψης τηλεοπτικού σήματος, πρόβλημα που αφορά και χιλιάδες κατοίκους και του Δ. Παγγαίου, μπαίνει στην πρώτη (Α΄) φάση και άμεσα σε εφαρμογή. Συγκεκριμένα τώρα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 17690/16.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) ξεκίνησε η πρώτη (Α΄) φάση της υλοποίησης του έργου: “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169), το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έργο υλοποιείται σε 3.587 οικισμούς της χώρας και αφορά σε 542.000 συνολικά πολίτες (217.000 νοικοκυριά).

Ήδη σε συνεργασία με τον Δήμο Παγγαίου δημιουργείτε  και εμπλουτίζεται η λίστα με τις προβληματικές περιοχές του Δήμου και όλοι οι Δήμοι της χώρας προσκαλούνται να υποβάλουν, μέχρι και την Παρασκευή 30/11/2018, στη ΓΓΤΤ, την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. σχετικό συνημμένο έγγραφο), προκειμένου να εξεταστεί η ένταξη στο έργο τυχόν περιοχών τους που δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Α΄ ή στο Β΄ Μέρος του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169). 

Βλέπουμε τις περιοχές του Δήμου Παγγαίου που έχουν συμπεριληφθεί στο Α΄ παράρτημα.

Το όλο έργο τρέχει με γοργούς ρυθμούς και όπως έγινε γνωστό 

  1. από την Παρασκευή 16/11/2018 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών από τις εταιρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο,
  2. η δεύτερη (Β΄) φάση της υλοποίησης του έργου, η οποία αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων σε αυτό, θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών, με εκτιμώμενο χρόνο εκκίνησης το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
922 προβολές
X
+