Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν δημοσιεύματα και δηλώσεις σχετικά με το έργο της καθαριότητας και της σίτισης στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σκοπός αυτών είναι να δικαιολογήσουν την πολιτική απόφαση της σημερινής διοίκησης του νοσοκομείου, για επαναφορά των εργολάβων στους δύο αυτούς τομείς. Επιχειρείται διαμέσου αυτών των δημοσιευμάτων η διαστρέβλωση των πραγματικών στοιχείων της μελέτης, που οδήγησε την προηγούμενη διοίκηση του Νοσοκομείου στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας με τους εργαζόμενους στην
καθαριότητα και τη σίτιση.
Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Νοσοκομείου η σύμβαση του εργολάβου προέβλεπε ετήσιο κόστος για την καθαριότητα 1.416.276€. Η οικονομικοτεχνική μελέτη που πραγματοποιήσαμε οδήγησε σε ένα συνολικό κόστος καθαριότητας 999.688€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων, των αναλώσιμων υλικών και του εξοπλισμού. Σημειώνουμε ότι με τη  δική μας μελέτη οι εργαζόμενοι αμείβονται με υψηλότερο μισθό, απασχολούνται μόνο πέντε μέρες την εβδομάδα, παίρνουν τα ρεπό τους, λαμβάνουν κανονικά την άδεια τους, το νοσοκομείο πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και η καταβολή της μισθοδοσίας τους γίνεται στην ώρα
της. Αντίστοιχη μελέτη που έγινε για τη σίτιση ανέδειξε μια ετήσια εξοικονόμηση πόρων ύψους 61.983€.
Επομένως, συνολικά το νοσοκομείο ετησίως εξοικονομούσε περίπου 500.000€ και προσέφερε στους εργαζομένους ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με την απόφαση μας να μην ανανεώσουμε τη σύμβαση με τον εργολάβο.
Ο σεβασμός απέναντι στους πολίτες της Καβάλας επιβάλει η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται με στοιχεία και όχι με διαρροές και ψέματα. Γι αυτό καλούμε τη διοίκηση του Νοσοκομείου Καβάλας να δώσει στη δημοσιότητα τη σχετική οικονομικοτεχνική μελέτη που κατατέθηκε στο Δ.Σ του Νοσοκομείου το 2016 και στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση υπογραφής ατομικών συμβάσεων με τους εργαζόμενους.
Εάν η διοίκηση του Νοσοκομείου, σήμερα, κάνει άλλες επιλογές, οφείλει να τις αιτιολογήσει με στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να ανανεωθούν οι ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων στους δύο αυτούς τομείς, με τους ίδιους όρους, αλλιώς κινδυνεύει το νοσοκομείο να βρεθεί χωρίς καθαριότητα την κρίσιμη αυτή υγειονομικά περίοδο. Και επειδή ακούγεται ότι η ανανέωση αυτή δεν είναι εφικτή, μπορούν να υιοθετήσουν τις ενέργειες της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας πρέπει να λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας, δικαίου και σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων. Οτιδήποτε άλλο είναι απέναντι στα συμφέροντα των ασθενών, των εργαζόμενων και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Τάσος Καρασαββόγλου
πρ. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας

0
1
X
+
error: Content is protected !!