Σχεδόν 4.000 μαθητές εγκατέλειψαν φέτος το λύκειο

Σχεδόν 4.000 μαθητές  που τελείωσαν την περσινή σχολική χρονιά το γυμνάσιο, δεν συνέχισαν τις σπουδές τους στο λύκειο . Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του  ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ, την σχολική χρονιά 2014-15 φοίτησαν στην  Γ΄γυμνασίου 98.110 μαθητές, από τους οποίους οι 3.840 δεν συνέχισαν την φοίτησή τους στο λύκειο.

Το φαινόμενο της σχολικής διαρροής  κερδίζει συνεχώς έδαφος σε χώρες που έχουν  παρατεταμένη ύφεση και  οικονομική δυσχέρεια .  Χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία  και η Μάλτα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Αντίθετα, χώρες όπως η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία και η Σλοβακία παρουσιάζουν ποσοστά κάτω ακόμα και από τον επιθυμητό μέσο στόχο του 10%, που έχει θέσει η Ευρωπαική Ενωση μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες , στην Ελλάδα η σχολική διαρροή, προσδιορίζεται γύρω στο 13%, πάνω δηλαδή από το στόχο που έχει θέσει η Ε.Ε .

Να δούμε τώρα σε ποιες περιοχές της χώρας  καταγράφεται η μεγαλύτερη σχολική διαρροή. Τα στοιχεία του ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ αναφέρονται σε μαθητές που ολοκλήρωσαν το γυμνάσιο τη χρονιά 2014-15 και δεν συνέχισαν στο λύκειο.

Η Αττική με (1552 μαθητές)

Η Θεσσαλονίκη (438)

Τα Δωδεκάνησα (178)

Το Ηράκλειο (106)

Ο Νομός Αχαίας (100)

Τη χαμηλότερη διαρροή έχουν:

Η Σάμος (με 4 μαθητές)

Τα Γρεβανά (5)

Η Φλώρινα (6)

Η Φωκίδα (7)

Η Καστοριά (8)

πηγή

 

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,186 προβολές
X
+