Συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη Φιλίππων

Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου Β’ Φάση

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών & Επείγουσες Αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, του υποέργου – Αξιοποίηση Τενάγων Φιλίππων – Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου Β’ Φάση», προϋπολογισμού 118.440€ (ΣΑΕΠ 531). Η περαίωση του έργου ορίστηκε στους 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο αυτό, κρίνεται αναγκαίο και υλοποιείτα,ι σε συνέχεια της Α’ Φάσης που κατά κοινή ομολογία εκτόνωσε την οξυμένη κατάσταση, ώστε να απομειωθούν περαιτέρω τα προβλήματα και οι ζημιές που δημιουργούνται στην περιοχή μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Από το Γραφείο Τύπου
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,037 προβολές
X
+