Αύριο Παρασκευή και ώρα 13:00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών λόγω κορονοϊού.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο
22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 2ο
Περί έγκρισης Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 3ο
Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο ‘΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου – δημοτικός κήπος με τα υφιστάμενα κτίσματα που αναπτύσσονται στο υπαίθριο χώρο του, για την λειτουργία αναψυκτηρίου, στην Κοινότητα Ελευθερούπολης της Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 5ο
Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 100 αγροτεμαχίου, έκτασης 15.829,45τ.μ. που αποτελεί τμήμα επί του συνολικού εμβαδού του 28.837,00τ.μ. και περικλείεται από τα σημεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α & Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Η και του υπ’ αριθμ. 101 αγροτεμαχίου, έκτασης 3.021,57τ.μ. που αποτελεί τμήμα επί του συνολικού εμβαδού του 3.447,19τ.μ. και περικλείεται από τα σημεία Α-Β-Γ-Δ-Α αγροκτήματος Κοκκινοχώματος της Κοινότητας Κοκκινοχώματος της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 6ο
Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου αριθμ. 1.057 κοινόχρηστου τεμαχίου αναδασμού, έκτασης 4.687τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ΄΄Καϊνάκια΄΄ της Κοινότητας Πλατανοτόπου, επί του οποίου υφίσταται ισόγειο κατάστημα αναψυκτήριο εμβαδού 108.90τ.μ. με εξωτερικά στέγαστρα

     

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

0
0
X
+
error: Content is protected !!