Συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης Δ. Παγγαίου

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, σήμερα ημέρα Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 12:00 σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2018.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
800 προβολές
X
+