Συνεδρίαση σχολικής επιτροπής.

Δελτίο Τύπου

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός για το 2017 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου» στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στο κλείσιμο οικονομικής χρήσης και ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, κατή τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του ΝΠΔΔ.
Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ελένη Μπενή, το 2017 έκλεισε με θετικό πρόσημο για το ταμείο γεγονός που έμπρακτα αποδεικνύει τη χρηστή διαχείριση που γίνεται στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Παγγαίου, επισημαίνοντας ότι όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους έχουν εξοφληθεί και δεν υπάρχουν οφειλές. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας της Σχολικής Επιτροπής με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου, η Επιτροπή έχει προβεί στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για το 2017, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένεται κι η προμήθεια νέου υλικού και κατά το τρέχον έτος, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Facebook Comments
726 προβολές
X
+