Συνεδρίαση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Παγγαίου

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου και ώρα 19:30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελευθερούπολης  για να συζητήσει τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής του 1ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου και ψήφιση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016 .
2.Έγκριση και ψήφιση της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016.
3.Ανατροπή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016.
4.Ψήφιση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016 για δαπάνες αποπληρωμής ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) του ακινήτου της ΚΕΔΗΠ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
5.Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου.
6.Έγκριση διενέργειας εκμίσθωσης του ακινήτου της ΚΕΔΗΠ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που βρίσκεται στην Δημ. Κοινότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αυτού.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,824 προβολές
X
+