Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου

Στις 29-06-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου θα συνεδριάσει  σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, για να συζητήσει τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 2ο
19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 3ο
20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 4ο
21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 5ο
Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Σαχινίδη Αθανάσιο του Παναγιώτη
ΘΕΜΑ 6ο
Περί έγκρισης διαγραφής ποσού λόγω λανθασμένης εγγραφής στον κ. Βοργία Ξενοφών του Βασιλείου
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση της αριθ. 23/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου με θέμα “Υπογραφή Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank στους υπολογαριασμούς των Σχολικών Μονάδων και της Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων”
ΘΕΜΑ 8ο
Ανάκληση της αριθ. 312/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ” Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ.189, εμβαδού 1.936,60 τ.μ., Κοινοχρήστου Χώρου στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας- Καθορισμός όρων μίσθωσης”
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση εκμίσθωσης των υπ’ αριθμ. 189, 190 & 192 Κ/Χ της επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Ηρακλίτσας
ΘΕΜΑ 10ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ”
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στην Κάρυανη
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στο Ορφάνι
ΘΕΜΑ 13ο
Περί έγκρισης της 4ης παράτασης περαίωσης του έργου «Aντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης», της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ.296513» (Αριθμός Μελέτης:  1013/2009 – Προϋπολογισμός  : 3.923.700 €)
ΘΕΜΑ 14ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση αποθήκης υλικών στο Δήμο Ελευθερούπολης”
ΘΕΜΑ 15ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ” (αρ. μελέτης: 1034/2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,358 προβολές
X
+