Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου

Στις 13-07-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παγγαίου , για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στο Ορφάνι
ΘΕΜΑ 2ο
Εξέταση της από 29.06.2016 ένστασης του αναδόχου του έργου : “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ” κατά της υπ΄αριθμ. 14188/16.06.2016 απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΤΥ του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 3ο
Εξέταση της ένστασης της ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ κατά της απόφασης της Τα.Υ. Δ. Παγγαίου περί έκπτωσης από το έργο:”Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΔΔ Κηπιών”
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης της 4ης παράτασης περαίωσης του έργου «Aντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης», της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ.296513» (Αριθμός Μελέτης:  1013/2009 – Προϋπολογισμός  : 3.923.700 €)
ΘΕΜΑ 5ο
Περί έγκρισης  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (Αρ. μελ. 8002/2009 – Προϋπολογισμός 915.000,00 €)
ΘΕΜΑ 6ο
Επικαιροποίηση λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. της μελέτης του έργου : Προσθήκη στέγης στο υπάρχον και προσθήκη κατ’ επέκταση στο Γυμνάσιο Ποδοχωρίου (Αρ. Μελ. 1076/2011) και Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020”
ΘΕΜΑ 7ο
23η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση απολογισμού Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2015
ΘΕΜΑ 9ο
Τροποποίηση της αριθμ. 147/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 36 Η/Υ στην «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ » στoν ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου ΠΑΓΓΑΙΟΥ”
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση της αριθ. 84/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2016»
ΘΕΜΑ 11ο
Περί έγκρισης συστέγασης του 2ου Δημοτικού σχολείου Ν. Περάμου και 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Περάμου
ΘΕΜΑ 12ο
Περί έγκρισης παραχώρησης αιθουσών διδασκαλίας των Σχολείων 2ο Δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης, Δημοτικό σχολείο Ελαιοχωρίου, Δημοτικό σχολείο Μελισσοκομείου, Δημοτικό σχολείο Οφρυνίου και Νηπιαγωγείο Ακροποτάμου προκειμένου να πραγματοποιηθούν μαθήματα εκμάθησης της Αλβανικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας έξι (6) έως δεκατεσσάρων (14) ετών
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση απασχόλησης μαθητών των επαγγελματικών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο Παγγαίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017
ΘΕΜΑ 14ο
Περί έγκρισης κατάπτωσης της αριθμ. 49327/31-05-2016 εγγυητικής του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
ΘΕΜΑ 15ο
Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Σαχινίδη Αθανάσιο του Παναγιώτη
ΘΕΜΑ 16ο
Περί έγκρισης κοπής 15 επικίνδυνων δέντρων πεύκης και ευκαλύπτου στη Δ.Κ. Νέας Περάμου σε Κ.Χ. επί του Ο.Τ. 86 και ενός ανεπτυγμένου δέντρου πεύκης στην Τ.Κ. Κάρυανης σε Ο.Τ. έναντι του Δημοτικού Σχολείου
ΘΕΜΑ 17ο
Επανακαθορισμός ερυθράς δρόμου από αξονοδιασταύρωση Κ64-Κ84 μεταξύ του ο.Τ. 21 και Ο.Τ. 32 στην Τ.Κ. Κάρυανης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 18ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήμα κοινόχρηστης έκτασης του αγροτεμαχίου υπ’ αρίθμ. 1282γ εκτάσεως 14.700,00 τ.μ. στο Αγρόκτημα της Νέας Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου στον κ. Παυλίδη Χρήστο.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,913 προβολές
X
+