Συγκλήθηκε και συνεδρίασε στις 11-05-2022 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καβάλας με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών».
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας, κ. Αλέξιος Πολίτης, παραβρέθηκαν, ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης, ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Κυριάκος Σταυρίδης, ο Αντιδήμαρχος Παγγαίου κ. Αθανάσιος Νέζας, ο Αντιδήμαρχος Νέστου κ. Αλέξανδρος Πουταχίδης, ο Προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Καβάλας κ. Σταύρος Κιβράκης, καθώς επίσης εκπρόσωποι Υπηρεσιών που αποτελούν τακτικά μέλη του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας και φορείς της ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Θάσου που προσκλήθηκαν.
Εξετάστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Φορέων και τα οποία αφορούν την προετοιμασία ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου 2022. Μεταξύ των προβλημάτων που τέθηκαν ήταν:
Την ετοιμότητα των Περιφερειών, στην υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.
Την ετοιμότητα των Περιφερειών στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της ΠΑΜΘ, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, με έμφαση στις διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.
Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
Κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης θα δημοσιοποιηθούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης, δόθηκε από τον πρόεδρο του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας κ. Πολίτη Αλέξανδρο παρουσία και του Προϊσταμένου του τμήματος Πολιτικής Προστασίας κ. Σταύρου Κιβράκη, συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ αναφορικά με τα αποτελέσματα των ειδικών συνεδριάσεων του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΠ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!