Ο Βουλευτής Π.Ε Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης, θα ήθελε να ενημερώσει τους ελαιοπαραγωγούς ότι ευοδώθηκαν οι αδιάκοπες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού κ.Βορίδη για στήριξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, επιτυγχάνοντας την έγκριση από την Ε.Ε. της έκτακτης τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία αφορά στην ενεργοποίηση του νέου Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» για την στήριξη του τομέα ελαιολάδου με 126 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Μέτρου, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (ΚΚΕΑ) με βάση το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2019), οι οποίοι έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, όπως αυτή προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 17/11/2020 έως 27/11/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και ειδικότερα στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M21 . Μέχρι την έναρξη υποβολής των αιτήσεων στήριξης – πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να προβούν σε εγγραφή για την απόκτηση των προσωπικών τους κωδικών στο σύστημα μέσω του ιστότοπου https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ . Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης θα υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Το ελαιόλαδο που παράγεται στη Π.Ε. Καβάλας είναι ένα από τα κορυφαία σε καθαρότητα και θρεπτικά συστατικά, και είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους παραγωγούς. Θα συνεχίσω την αγαστή συνεργασία μου με τον Υπουργό κ. Βορίδη και όλους τους αρμοδίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη μεγάλη προσπάθεια στήριξης του παραγωγικού κόσμου της Π.Ε. Καβάλας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, αξιοποιώντας κάθε δυνατό μέσο.»

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!