Ερώτηση σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει, τρία χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος κατέθεσαν 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ανάμεσά τους και η βουλεύτρια Καβάλας Τάνια Ελευθεριάδου. Συγκεκριμένα, σημειώνουν ότι μετά τον ορισμό της διοικούσας επιτροπής του πανεπιστημίου, καμία άλλη ενέργεια δεν έλαβε χώρα προς την κατεύθυνση της οργανωτικής συγκρότησης αυτού του ογκώδους οργανισμού, ενώ παράλληλα η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών αποτελούν τις κύριες αιτίες υποβάθμισης του πανεπιστημίου.

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΔΙΠΑΕ, διοικητικοί κι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται το κόστος της αγοράς αναλώσιμων για τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούν, ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε υλικά καθαριότητας και απολύμανσης, τα οποία είναι αναγκασμένοι να φέρνουν από το σπίτι τους. Επιπρόσθετα, σοβαρό ζήτημα αποτελεί επίσης το γεγονός της καθυστέρησης στην προμήθεια συστημάτων καθαρισμού αέρα αιθουσών διδασκαλίας και κλειστών χώρων, ενώ για το ζήτημα της καθαριότητας έχει δοθεί προσωρινή λύση με τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη καθαριστών.

Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί το σοβαρό πρόβλημα υπο-χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, καθώς οι προβλεπόμενες πιστώσεις δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα της προμήθειας πετρελαίου για τη θέρμανση των κτιρίων, που φτάνει μέχρι το 40% – 50% των αναγκών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να θερμανθούν επαρκώς, να καταπονούνται οι υπάλληλοι και να μην προσέρχονται οι φοιτητές στα μαθήματα τις ημέρες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας έχει διαφορετική άποψη για την χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η -έτσι κι αλλιώς μειωμένη- χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνεται κι άλλο, καθώς για να εξασφαλίσουν το 20% της προϋπολογισμένων παροχών, θα πρέπει να περνούν από αξιολόγηση, με κριτήρια κάθε άλλο από ακαδημαϊκά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, το ΔΙΠΑΕ βρίσκεται στη μέση του πίνακα της μοριοδότησης των ΑΕΙ, με βάση τα… «ποιοτικά χαρακτηριστικά». Αυτό, εν πολλοίς, σημαίνει ότι τα ήδη «ισχυρά» πανεπιστήμια θα συνεχίζουν να λαμβάνουν μεγαλύτερη
χρηματοδότηση από εκείνα που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, όπως αυτές που αναφέρθηκαν για την περίπτωση του ΔΙΠΑΕ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητούν από την αρμόδια Υπουργό να απαντήσει:

1. Πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του, που αποτελεί αιτία δυσλειτουργίας του πανεπιστημίου;

2. Προτίθεται να αυξήσει την κρατική επιχορήγηση του ΔΙΠΑΕ ώστε να μπορεί να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του;

3. Τί προτίθεται να κάνει για να καταστήσει τη λειτουργία του ΔΙΠΑΕ ασφαλή, ώστε να μην αποτελεί εστία μετάδοσης του κορωνοϊού;

Η βουλεύτρια Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Τάνια Ελευθεριάδου

0
0
X
+
error: Content is protected !!