Σοβαρότατα ερωτήματα και δικαιολογημένη ανησυχία γεννά η «Ετήσια έκθεση επιθεώρησης της εταιρείας Λιπάσματα Καβάλας ΛΤΔ Υποκατάστημα Αλλοδαπής», η οποία καταγράφει κρίσιμες παραλείψεις σε ό,τι αφορά την ορθή λειτουργία του εργοστασίου και κατ’ επέκταση, την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών της Καβάλας.
Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου διενεργήθηκε ένα μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα στο Λίβανο. Η αντίστοιχη έκθεση, η οποία είναι εν γνώσει του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας καθώς και των αρμόδιων Υπουργείων, διαπιστώνει ότι η εταιρεία δεν συμμορφώνεται στα πρότυπα ασφαλείας της συνθήκης SEVESO, ως προς τα παρακάτω:
1) ύπαρξη οπών και ανοιγμάτων στην αποθήκη χύδην λιπασμάτων η οποία, μεταξύ άλλων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα,

2) ύπαρξη εύφλεκτων υλικών και καταλοίπων ορυκτελαίων μέσα στην μονάδα ενσάκισης νιτρικών λιπασμάτων U-800, τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα όταν βρίσκονται σε περιβάλλον νιτρικής αμμωνίας, καθώς υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς (ή αποσύνθεσης), η οποία μπορεί να αυξηθεί αν το προϊόν διασκορπιστεί και επιμολυνθεί σε καύσιμα υλικά όπως κάρβουνο, σιτηρά, πριονίδι, λάδι, γράσο ή στοιχειακό θείο.
Η εν λόγω έκθεση απαιτεί μία σειρά συγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν άμεσα από τη μεριά της εταιρείας. Πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, το κλιμάκιο ελέγχου ζητάει απ’ όλο το προσωπικό της επιχείρησης των μονάδων της Ν. Καρβάλης, να παρακολουθήσει σεμινάρια εκπαίδευσης από πιστοποιημένο εξωτερικά φορέα, που θα αφορούν θέματα ασφάλειας.
Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι οι μονάδες αµµωνίας και νιτρικών λιπασμάτων λειτουργούν πάνω από 30 χρόνια (κάτι που εξ ορισμού καθιστά την πιθανότητα βλάβης/ατυχήματος αυξημένη παρόλη την συντήρηση που γίνεται), και σε συνδυασμό µε την ύπαρξη νέου – αλλά µη έμπειρου – εργατοτεχνικού προσωπικού, δημιουργεί εύλογη ανησυχία για το εάν σε περίπτωση ατυχήματος, θα υπάρξει η απαραίτητη ψυχραιμία αντιμετώπισής του.
Άρα, η ανησυχία μας σε ό,τι αφορά την «επανάληψη» ατυχήματος παρόμοιου με εκείνου της Βηρυτού στη Ν. Καρβάλη, είναι υπαρκτή και βάσιμη.
Η εταιρεία, σε απάντησή της, προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σημασία του ζητήματος,
αποσιωπώντας το, θέτοντας ως σοβαρότερα, ζητήματα γραφειοκρατικής φύσεως που δεν αφορούν στην ουσία, την εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας του εργοστασίου. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η έκθεση είναι εδώ και έξι μήνες εν γνώσει τόσο του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Χρήστου Μέτιου, όσο και του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Αντωνιάδη, οι οποίοι, αν και είναι καθημερινά παρόντες στα τοπικά ΜΜΕ και στα social media, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα προτίμησαν τη σιωπή.
Προκύπτουν, λοιπόν, τα εξής σοβαρά ερωτήματα:
Α) ποια απ’ τα μέτρα που προτείνονται στο πόρισμα του κλιμακίου έχουν υλοποιηθεί;
Β) έχει διενεργηθεί η πρόσθετη επιθεώρηση εντός 6 μηνών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις που αφορούν τη SEVESO III και αν ναι, ποιο είναι το τελικό πόρισμά της;
Θεωρούμε ότι τόσο σοβαρά θέματα, που αφορούν τη ζωή χιλιάδων πολιτών και εργαζομένων, δεν μπορούν να συζητούνται εν κρυπτώ και εν αγνοία του κοινωνικού συνόλου, όταν μάλιστα πληθαίνουν οι κραυγές αγωνίας σχετικά με την ασφάλεια της περιοχής από τη μη συμμόρφωση στους κανόνες ασφαλείας που αφορούν τη βαριά βιομηχανία των Λιπασμάτων. Αναμένουμε σοβαρές απαντήσεις από τους καθ’ ύλην αρμόδιους και όχι και μία ακόμα προσπάθεια εφησυχασμού της κοινής γνώμης, η οποία -δικαίως- είναι οργισμένη από τη συνεχιζόμενη συσκότιση γύρω από θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

5
2
X
+
error: Content is protected !!