Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο δήμος Παγγαίου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο δήμος Παγγαίου, μετά από σχετικό αίτημα το οποίο κατέθεσε ο δήμος στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και το οποίο έγινε δεκτό.  Νωρίτερα οι δήμοι Καβάλας και Θάσου κατέθεσαν αντίστοιχο αίτημα στην ΠΑΜ-Θ το οποίο επίσης έγινε δεκτό.

 

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+