Σήμερα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου, η συνεδρίαση για καθαρά τυπικούς λόγους χωρίζεται σε δύο συνεδριάσεις, ακολουθούν οι προσκλήσεις   

Καλείστε να προσέλθετε στις 07-05-2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 07-05-2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή χρηματοδότησης – 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή χρηματοδότησης – 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο ΄΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση της αριθ. 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ Ν. Περάμου με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΘΕΜΑ 6ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας του υπ' αρ. 5690Β κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 4050τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Νικήσιανης-Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου στην κυρία Μήσια Σοφία.

0
0
X
+
error: Content is protected !!