Σημέρα Δευτέρα 27-01-2020 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα  συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, για την συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο 1η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2020
ΘΕΜΑ 2ο 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2020
ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (Ο.Π.Δ)» που αφορά το Δήμο Παγγαίου
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄Τριμήνου οικον.έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον.έτους 2019
ΘΕΜΑ 5ο Περί εγκρίσεως της Ετήσιας Έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής Αντικειμένων(έως 31.12.2023) Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 7ο Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου Βοσκοτόπων (έως 31.12.2023) του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης αναθεώρησης τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου σύμφωνα με την υπ.αριθμ.1/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση  της έκτασης ΣΜΑ κατά χρήση στον Κύριο του Έργου,«ΔΙ.Α.Α.ΜΑΘ.Α.Α.Ε», για την υλοποίηση της πράξης«ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» για όλη την διάρκεια λειτουργίας του.
ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης μείωσης μισθωμάτων ,σύμφωνα με τον Ν.4071/2012
ΘΕΜΑ 11ο Γνωμοδότηση για την εξαγορλά ,από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε Καβάλας,δύο τμημάτων των υπ.αριθμ.325δ και 2992 κοινόχρηστων αγροτεμαχίων εκτάσεως  358,39 και  355.11 τ.μ αντίσοιχα που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον Κο Τσιπιζίδη Ελευθέρο.
ΘΕΜΑ 12ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε Καβάλας δύο τμημάτων του υπ.αριθμ.2083π κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 112.92 τ.μ και 1620.46 τ.μ που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου ,στον Κο Χασάπη Αθανάσιο
ΘΕΜΑ 13ο Περί έγκρισης ή μη κοπής  δένδρων σε Κοινότητες του Δήμου Παγγαίου.
ΘΕΜΑ 14ο Περί εγκρίσεως του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών καί Άμεσης/Βραχείας Διαχείρησης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία«ΔΑΡΔΑΝΟΣ,» του Δήμου Παγγαίου.
ΘΕΜΑ 15ο Περί έγκρισης εμίσθωσης  ακινήτου-δημοτικός κήπος με τα υφιστάμενα κτίσματα που αναπτύσσονται στο υπαίθριο χώρο του, για την λειτουργία αναψυκτηρίου, στην Κοινότητα Ελευθερούπολης της Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου.
ΘΕΜΑ 16ο Λύση της μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου στην περιοχή ΄΄ΚΑΪΝΑΚΙΑ΄΄ της Κοινότητας Πλατανοτόπου της Δ.Ε. Πιερεών του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 17ο Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα για την Πράξη ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄
ΘΕΜΑ 18ο Γνωμοδότηση για την μη προβολή δικαιώματος κυριότητας από τον Δήμο Παγγαίου για έκταση εμβαδού 5.343,79τ.μ. στο αγρόκτημα Χορτοκοπίου (τμήμα του υπ’ αριθ. 713 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου) στην Ιερά Μονή Παναγίας Παγγαιώτισσας

 

 

     

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                               

                                                                                               

Γάκης Κωνσταντίνος

 

 

 

0
0
X
+
error: Content is protected !!