ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 04-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο 41η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο 42η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 5ο Καθορισμός τελών Λειτουργίας  Αθλητικών χώρων του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 6ο Περί  έγκρισης αιτήματος χρηματοδότησης στην υπ’ αριθ. Πρόσκληση IΧ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» για την υποβολή της πράξης με τίτλο ” Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παγγαίου” (Αρ. Μελ. 1056/2018)
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ανακήρυξης επίτιμου δημότη
ΘΕΜΑ 8ο Γνωμοδότηση στην  “Πρόταση για δημιουργία τομέα και  μεταβολή  ειδικοτήτων στο 1ο  ΕΠΑ.Λ. Ελευθερούπολης για το σχολικό έτος 2020-2021”
ΘΕΜΑ 9ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην  επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων  μέσων αναψυχής για το έτος 2020
ΘΕΜΑ 10ο Ανάκληση της αριθ. 216/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί “Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Τοπογραφικού διαγράμματος για την Υφιστάμενη Λαϊκή Αγορά της Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου “
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Τοπογραφικού διαγράμματος για την Υφιστάμενη Λαϊκή Αγορά της Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 12ο Ανάκληση της αριθ. 318/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου “Περί έγκρισης απευθείας παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου ισόγειου καταστήματος και μόνον εμβαδού 120,17τ.μ. που αποτελεί τμήμα του διώροφου κτιρίου-πρώην κοινότητα Ελευθερών που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 272 οικόπεδο εμβαδού 484,00 τ.μ. στο Ο.Τ. 47, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ελευθερών”
ΘΕΜΑ 13ο Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών δημοτικού λατομικού χώρου για αδρανή υλικά ειδικών χρήσεων (αντιολισθηρά) έκτασης 50994,31 τ.μ. (εκ συνόλου έκτασης 72714,04 τ.μ.) στη θέση Μαύρη Πέτρα, περιοχής Φωλιάς του Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας
ΘΕΜΑ 14ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης  (προπονήσεις) του  ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης  στον Όμιλο Κλασικού Αθλητισμού (Ο.Κ.Α.Φ ) “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ”

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                        ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!