Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου (Προσφυγικό θέμα)

Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου με τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο
Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016του ΝΠΙΔ “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου”».

ΘΕΜΑ 3ο
Αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους προστασίας του περιβάλλοντος/ καθαριότητας και ευπρεπισμού/ ασφάλειας αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 4ο
Ορθή επανάληψη της αριθ. 27/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παγγαίου ως εταίρου στην υποβολή της πρότασης ‘Efficient use of organic resources to preserve and protect soil ecosystems’ στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME του ΕΣΠΑ 2014-2020”.

ΘΕΜΑ 5ο
Ορθή επανάληψη της αριθ. 426/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση της με αριθ. 1048/2015 μελέτης “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας”.

ΘΕΜΑ 6ο
Ορθή επανάληψη της αριθ. 470/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση διενέργειας της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2016-2017)», αρ. μελέτης 1052/2015”.

ΘΕΜΑ 7ο
Ορθή επανάληψη της αριθ. 539/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση διενέργειας της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”, (διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού)”.

ΘΕΜΑ 8ο
Ορθή επανάληψη της αριθ. 540/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση διενέργειας της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (2016-2017)”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €240.000,00 (διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού).

ΘΕΜΑ 9ο
Ορθή επανάληψη της αριθ. 594/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση διενέργειας της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017», (διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού), αρ. μελέτης 1069/2015″.

ΘΕΜΑ 10ο
Ορθή επανάληψη της αριθ. 595/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο” Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης Δήμου Παγγαίου»”.

ΘΕΜΑ 11ο
Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ).

ΘΕΜΑ 12ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του: α)στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών– λουτρικών εγκαταστάσεων και β) στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση κοπής: α) Ενός ξερού και ενός σοβαρά κεκλιμένου πεύκου στα κοιμητήρια της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα του Δήμου Παγγαίου β) Δύο ξερών και δύο χλωρών ανεπτυγμένων κυπαρισσιών στα κοιμητήρια της Τ.Κ. Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου γ)Οκτώ ξερών πλατανιών σε ρέμα εντός του οικισμού της Τ.Κ. Κηπιών του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 15ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ» (Αρ. Μελ. 1016/2011).

ΘΕΜΑ 16ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργουΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Αρ. μελ. 1070/2011 ΟΠΣ 376114).

ΘΕΜΑ 17ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ” Συντηρήσεις -Επισκευές στο Νηπιαγωγείο Αντιφιλίππων”.

ΘΕΜΑ 18ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ” Βελτίωση Οδοποιίας Οδικού Τμήματος απο Εγνατία έως Επαρχιακή Οδό Ελαιοχωρίου-Φωλιάς”.

ΘΕΜΑ 19ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ” Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης στην επέκταση του οικισμού Νέας Περάμου”.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση μορφών κατασκευών στο ΚΧ 199 στη Ν. Ηρακλείτσα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση νέων διαμορφώσεων επί της πλατείας Β. Νάτσιου στην Ελευθερούπολη, προκειμένου να τροποποιηθεί η 829/1997 γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).

ΘΕΜΑ 22ο
Περί επιστροφής χρημάτων από καταβληθέντα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, στην εταιρία ” ΚΤΗΜΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,612 προβολές
X
+