Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 15-06-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 2ο
17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 3ο
18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 4ο
Τροποποίηση της αριθ. 140/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίουμε με την ενσωμάτωσση εκτελεστέων έργων

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση απολογισμού εσόδων -εξόδων οικ. έτους 2015 της σχολικής επιτροπής Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση της αριθ. 71/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2016 και ψήφιση ανάλογων πιστώσεων σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. Έτους 2016»
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση της αριθ. 47/2016 Απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» με θέμα «Έγκριση απολογισμού ΝΠΔΔ “Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου” έτους 2015»
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση της αριθ. 1/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ Ν. Περάμου με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»
ΘΕΜΑ 9ο
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση κατακύρωσης μετά από διαπραγμάτευση για τα τμήματα 1, 2 του διεθνούς διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2016-2017)», αρ. μελ. 1052/2015
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ανακήρυξης επιτίμου δημότη
ΘΕΜΑ 13ο
Περί έγκρισης διαγραφής λανθασμένων χρεώσεων
ΘΕΜΑ 14ο
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ από τις εταιρείες εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων: α) MAC LEASING S.A. β) AYTOHELLAS ATEE “HERTZ” γ) ΣΑΘΩ Α.Ε.Τ.Ε. και επαναβεβαίωση των παραβάσεων ΚΟΚ στους μισθωτές
ΘΕΜΑ 15ο
Γνωμοδότηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως οικογενειακού τάφου κατά τις υφιστάμενες διατάξεις υπό την προϋπόθεση καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος στο αρμόδιο Ταμείο του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 16ο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Παγγαίου
ΘΕΜΑ 17ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (Προϋπολογισμός 12.500,00 Αρ. Μελ. 1033/2014)
ΘΕΜΑ 18ο
Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ” Ανάπλαση Κ.Χ. στην Δ.Ε. Ορφανού”
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στην Τ.Κ. Ορφανίου
ΘΕΜΑ 20ο
Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου ιστορικού τόπου Ελευθερούπολης
ΘΕΜΑ 21ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος κοινόχρηστου αγροτεμαχίου υπ’ αρίθμ. 2907δ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου εκτάσεως 3.201,82 τ.μ. στον κ. Κιαχαγιά Γεώργιο του Βασιλείου
ΘΕΜΑ 22ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου αγροτεμαχίου υπ’ αρίθμ. 1149 που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου εκτάσεως 1.000,00 τ.μ. στον κ. Αραπίδη Νικόλαο
ΘΕΜΑ 23ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένων κοινοχρήστων τμημάτων των αγροτεμαχίων υπ’ αρίθμ. 21-23-25-26 εκτάσεων 2.125,00τ.μ., 10.813,00 τ.μ., 875,00 τ.μ. και 5.632,00 τ.μ. αντίστοιχα, στο Αγρόκτημα Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ.Κοντίδη Ιωάννη και Καραμπερίδη Απόστολο εξ αδιαιρέτου
ΘΕΜΑ 24ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένου κοινόχρηστου τμήματος του αγροτεμαχίου υπ’ αρίθμ. 663 εκτάσεως 4.794,59 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης του Δήμου Παγγαίου στον κ. Λακατή Παναγιώτη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
2,034 προβολές
X
+